Vår modelljärnväg

Banan som visas här är numera historia men vissa bitar kommer att uppstå på vår nya anläggning.
Du kan följa bygget på denna blogg.  Framöver kommer jag att "sjösätta" en ny Eurohobby hemsida
som mer ska fungera som bygg hjälp och där jag även försöker dela med mig av tankar och tips inför "projekteringen" av en anläggning.

Det finns en del faktorer som styr utformandet av banan och i mina kontakter med er kunder
ser jag "plats till förfogande" som den mest framträdande, så vi börjar väl där. Av tradition är
en modelltågbana uppbyggd på någon form av fyrkantig avlång platta, men det kan vara läge
att släppa detta tankesätt och finna nya lösningar.I vårt fall blir det en relativt stor bana, ca 7 m lång, med gott om plats att gå runt och följaktligen lätt att komma åt över allt. Det där sista, att komma åt, anser jag som en väldigt
viktig detalj. Ju äldre vi blir ju mer problem kan det vara att krypa runt undertill (ja sen är det ju det där med minnet, vad skulle jag nu göra här nere.....)Dessa bilder är från en bana som jag hjälpte en äldre bekant att bygga. Som synes utnyttjar vi rummets väggar (ca 70 cm ut) för att få långa körsträckor och lätt att nå. Vi har i största möjliga mån lagt rälsen max 50 cm in från framkant, lätt att rangera. Detta är ingen direkt liten bana, 3 stationer, 5 hållplatser, 2 tågmagasin med 5 spår vardera, men principen är användbar ända ner till en bana ovan på en byrå. Rummets användning i övrigt vinner på utrymme under banan till att förvara saker och fritt golvutrymme, som här används för ett rejält arbets (och fika) bord. Att tillföra "förvaringsutrymme" kan även vara ett "tungt" argument i förhandlingen om plats för ditt modelltågtåg.När vi nu (äntligen) har funnit plats för en möjlig modelljärnväg kommer frågan om en spårplan.
Jag får ofta frågan: Har du (eller finns det) några bra spårplaner? Lite på skämt och lite mer på allvar svarar jag: Nej det finns inte. Det som jag tycker saknas på banorna i de spårplansböcker som tillverkarna ger ut, är en vettig trafikidé, man får snarast uppfattningen att det går ut på att knöka in så mycket spår som möjligt. Alltså vi börjar med anledningen till varför det ska läggas tid och pengar på att lägga ut räls (jag menar i vår fiktiva avkrok)
Ta exemplet med min bekant här ovan, stationerna började med ett mötesspår. Längden på dessa spår bestämdes av tidigare faststäld längsta tåglängd. Vänta nu lite! Har vi inte missat något?Jag tycker nog att vi ska bestämma vilken miljö och tid vi befinner oss i innan vi börjar med spår och landskap. Någonstans i bakhuvudet har du säkert en tanke om hur det skulle kunna se ut. Ska det vara en större linje med station eller en liten sidolinje med fler mindre orter. Och sedan till det kanske viktigaste hur ska trafiken se ut under ett "modelldygn"
Ungefär så här tänker jag när en modelljärnväg kommer till.

Dessa olika typer av banor har alla ett speciellt syfte och är därför konstruerade efter detta. Nu ska jag i huvudsak fortsätta att skriva om vår Demobana men det är inte omöjligt att det smyger sig in en och annan bild från andra banor för att illustrera något.
På den synliga delen har vi lagt 7 cm frigolit, i bakkanten där tågmagasinet finns "ligger vi lågt" här är det bara 5 mm. Vägen ner dit fixas lätt med Woodlands stigningssatser. All frigolit limmas med Foam Tac Glue från Woodland Cenic. Vitlim blir stenhårt och går ej att skära med kniv och det har svårt för att torka inne i mellan frigoliten. Varför vi lägger tjock frigolit? Det kommer du att förstå under byggets gång.De första exemplen ser du här. Banvall skäres enkelt direkt i frigoliten övergången till stationsområdet blir då inget problem. Skärningar, brofundament (som sedan täcks med murverksplattor) skapas direkt
på plats.Här syns det från ett annat håll hur en nedgång till en dold bangård kan göras. Vi använder då stigningssatser från Woodland och tunnare frigolit där nere.Och i bakkanten, lätt åtkommligt, bor då tågen när dom inte är ute och kör. Det där med åtkomlighet brukar jag "tjata" om titt som oftast. De flesta av er känner väl till att "Mr Murphy" (han med lagen om alltings jävlighet) älskar modellrallare som krånglar till det med åtkomligheten. Urspårningar, smuts och
trasiga växlar m.m. uppstår givetvis inte där du lätt kommer åt at fixa felet, nejdå M ser till så att du får lära dig en massa nya ord (fula).Uppe i det fria ska rälsen komma på plats. Att skruva i frigolit är inte något vidare därför limmar vi. Foam Tack Glue från Woodland är utmärkt då det även håller ljudet något lägre. Bryggstolparna limmas även dom med detta lim, skruvarna limmas som extra "ankare".Woodlands frigolitspackel Foam Putty är användbart till mycket.Tunnelingången förses med imiterad bergvägg. Uppförsbacken som leder till lilla byn, vägbanan ska ha infält spår för spårvagnen som trafikerar denna "utpost"Stigningarna, också från Woodland, gör det enkelt att fixa upp och nedfarter. Dom går att böja i valfri (nästan) radie. Som du ser använder jag frigolit ganska frikostigt för att forma landskapet. NEJ det smular inte något nämnvärt, om det gör så använder du en allt för slö kniv. En liten brytbladskniv är utmärkt, de billiga bladen som finns på varuhusen håller lika bra som de betydligt dyrare Stanleybladen. Skilnaden är att på Stanleybladen kan du bryta fram vassa spetsar enkelt, det blir inte lika bra på de billigare bladen. Eftersom vi använder hela bladet då vi skär frigolit spelar spetsen ingen roll. Däremot behöver vi byta blad ofta eftersom frigoliten tar hårt på eggen, det trodde du inte!! Och att ha en damsugare tillhands är inte förbjudet. En liten plastlåda sidan om tar hand om de större bitarna.Körpanelen har börjat ta form. Det kommer att finnas mer styrteknik på vår demo än vad man normalt har på en "hemmabana" eftersom den ska kunna sköta sig själv. I princip trycker vi på en knapp och
så startar första tåget och sedan kopplar tågen upp sig själv med hjälp av reedkontakter tills "showen" är över. Om vi vill kan en strömbrytare slås till och då körs "loopen" kontinuerligt. Egentligen är det inte så komplicerat, det hela bygger på det i modelljärnvägstekniken vanliga bistabila reläet. En växelmotor är t.ex. ett sådant. Det handlar bara om att sätta ihop enskilda enheter till ett större system. Reedkontakter (tungelement som påverkas av magneter under loken) ersätter tryckknapparna för att tågen ska kunna styra reläerna.Jag begriper inte varför men alltid när jag bygger modelltåg blir det rörigt på anläggningen, till sist så mycket att en "organisering" måste till. Kontaktledningen limmas fast i frigoliten med F.T.G. (Foam Tac Glue). Signalerna sitter fast i små bitar av plasticard, denna täcker då hålet som kablarna ligger i. Det
främre (till höger) spåret är för spårvagnen från Roco. det ska ligga i vägen som går framför stationen.
Denna spårvagn går i pendeltrafik mellan två punkter, den ena dold och den andra uppe i "byn". En ytterligare funktion är att det finns tio reedkontakter som spårvagnen "triggar" dessa kan då användas för att starta funktioner ute på anläggningen t.ex. kyrkklockan, brandbilen m.m.Det syns inte så bra på bild men den uppmärksamme ser att det är Märklinspår vid lokstallet. Godsbangården är lagd med K-räls för provkörningsmöjlighet. Hela anläggningen kan kopplas över till köraggregaten vid servicedisken, på så vis är det möjligt att provköra med alla vanliga system.Nu kommer vi till ett av de två mest försummade momenten i modelltågsbyggandet: Bakgrunden! Jag skulle vilja påstå att den är bland det viktigaste för anläggningen. Utan denna får man inget djup och
landskapet upplevs torftigt. Jag får ofta höra "jo jag ska fixa det sedan när jag är klar med landskapet"
Fel, fel, fel!!! Tänk efter-- hur lätt är det att hitta en bakgrund som stämmer med vad du byggt kontra att
rätta landskapet efter hur bakgrunden ser ut. Följ med här så förstår du vad jag menar.

Vilken försummelse nummer två är? Belysningen! Tyvärr kan jag inte göra något på demon då det är butiken som bestämmer detta. Däremot ska jag försöka åskådliggöra det framöver med hjälp av min egen anläggning.Jag har använt 7 mm furuplywood då denna inte behöver motlimmas på andra sidan (för att inte slå sig)
Vanligt tapetklister funkar bra, blandar du i lite vävlim blir det bättre. Jag har provat lite olika och tycker nog att "färdigblandat" tapetklister fungerar bäst, det har en konsistens som passar bakgrundernas papper. Vävlim verkar för "torrt" Tänk på att trycket inte tål vatten, det går alltså inte att torka bort limspill. Låt limmet "dra" gott och väl 5 minuter UTAN att vika ihop våden som man gör när man sätter upp vanliga tapeter, komplettera med mer lim där det ser "torrt" ut innan du sätter våden.Det är tvära kast i byggeriet men mycket hänger ihop. Det ska vara 2 st Faller Car slingor på banan dessa måste planeras in väldigt tidigt för att bli bra. Alltså: Bakgrunden behövs för att få till landskapet,
utan landskapet kan vi inte få vägen rätt. Ja sen behöver vi veta var husen ska stå för att vägarna ska kunna läggas rätt o.s.v. Trådarna på bilderna ska spacklas in i vägen, mer om det längre fram, bilarna har en magnet i styrarmen som följer tråden. I bilen finns motor och ett batteri samt strömbrytare. Det finns även en reedkontakt så att man kan få bilen att stanna med hjälp av en elektromagnet. Denna ska sitta i vägbanan alltså ännu ett skäl till att vara tidigt ute.Tvära kast var det! Vi kastar en gång till. Varför ballastning NU? Jo som sagt allt hänger ihop, jag har försökt att ballasta i en redan monterad tunnelöppning. Vis av denna erfarenhet, det gick inget vidare, gör jag numera detta innan tunnelöppningen monteras. Tunnelöppningen behövs för att "designa" berget övanför som i sin tur behövs för att "parkering" och infart-uppfart för bilarna ska kunna göras.
Det blir mer sådant här "ryckvis byggande"Landskapet formas grovt med frigolitplattor 2, 3 och 5 cm tjocka. Man bygger en "trappa" och skär sedan bort "stegen" bit för bit.Eftersom man behöver komma åt inuti berget och det inte finns möjlighet till öppningar i sidan gör jag toppen avtagbar. Strax ovanför tunnelportalen ligger skarven.Här syns "källaren" Fallercar bilarna har "garage" här nere, den svarta grejen mitt i högra bilden är magnetspolen som "parkerar" bilen. Spolen ska monteras under vägbanan och skäres därför ner i frigoliten.Till vänster syns toppen när den är avlyft, den väger nästan ingenting. Högra bilden är utprovning av smalspårsrälsen från stenbrottet till "normalspåret" Av detta blev det inget, annat kom emellan som synes längre fram.Nu har husen börjat komma på plats och landskapet bakom blir grönare och grönare.Stationen är på plats och planen runt omkring är höjd 6 mm met Woodlans hårdare frigolit. Ovanpå denna har Fallers gatstensplattor limmats.Berget har fått ett lager gipsbinda och invånarna kan nu se på TV eftersom sändarmasten är i bruk. För att få ström till Tv-apparaterna kör vi miljövänlig el från ett vindkraftverk. Vägverket jobbar med asfalteringen av gatorna.Här serman hur den blivande åkern och bebyggelsen anpassas till bakgrunden. Grönskan tränger längre och längre upp på "berget". Tanken är att översta biten skulle fått snö. Men det blev inte bra så skogen förblir grön här uppe.Ballastningen har påbörjats, det blir några olika varianter (i visningssyfte) Inplaneringen av hus fortsätter.Om man inte har åtkommlighet från baksidan är det ytterst klokt att göra klart bakifrån och framåt.Lite "gammaldags" belysning ute på landsbygden, tyvärr har Busch tagit bort den ur sitt sortiment. Min H0 anläggning hemma är riven numera. Den högra delen passade väldigt bra som "landsbyggdsdel" på demoanläggningen, därav ändring av spårvagnshållplatsen och stenbrottet. Denna del finns det även bilder på i galleriet (Claes H0 bana)Färdigt! Nja färdig ska väl en anläggning inte bli, det skulle väl nästan innebära katastrof för byggaren. På en demobana som den här är det knappast försvarbart att detaljera med en större mängd figurer och många smådetaljer. På den egna banan hemma däremot där längtar jag till att kunna börja med detta. Av alla mina banor är det betydligt färre som nåt så långt innan rivning.Nimis (eller som vi kallar den Minis, byggd av LOK) har fått följa med från den förra demobanan. Båten sysslar inte med olagligt trålfiske, det är turbåten från Mölle. Det är en souvenirbåt och håller definitivt inte H0 skala, en båt i rätt skala skulle bli groteskt stor. Jag är inte vän av "pekfingrar" utan uppmanar folk att bygga som man har lust till och tolka verkligheten efter eget behag. Det ska ju vara roligt och avkopplande att bygga modelljärnvägen.


Ett album med flera bilder av demobanan finns i galleriet. Där kan du även få den större, tyvärr finns inte de allra första med på grund av en "olycka"
Erbjudanden
FRI FRAKT
Fraktfritt
Handla för minst 999:- så bjuder vi på frakten!
Gäller lagervaror som finns i shopen.
Roco 76892
Biltransportvagn TA378 SJ
522,00 kr
Läs mer
MJ-Magasinet nr 38
NU I LAGER
99,00 kr
Läs mer
VIESSMANN 5201
Transformator 16 V 150 VA
1.499,00 kr
Läs mer
Fleischmann N Katalog
År 2018/2019
40,00 kr
Läs mer
FYNDA BEGAGNAT
Ett fyndbord med lok, vagnar, räls m.m.

UPPDATERADE BILDER 2019-08-26
Läs mer
INKÖP BEGAGNAT
Vi köper in begagnat främst i H0-skala.
Om du har något du vill avyttra,
så hör av dig via mail eller telefon.
NYHETSBREV
brev
SLUT MED NYHETSMAIL,
INGÅR INTE I VÅR SHOP LÄNGRE!